BelépésSzavazás

Jelenleg nincs szavazás...

HASZNALTMOBIL.COM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kérjük olvassa el a www.hasznaltmobil.com Felhasználási Feltételeit mielőtt használni kezdi weboldalunkat, vagy szolgáltatásainkat. Weboldalunk vagy bármely szolgáltatásunk használatával Ön automatikusan elfogadja jelen Felhasználási Feltételeinket. Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor visszautasíthatja a www.hasznaltmobil.com oldal használatát. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk, frissíthessük a Felhasználási Feltételeket és Ön beleegyezik abba, hogy azokat elfogadja, amikor azok a www.hasznaltmobil.com oldalon megjelennek.

A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
 • a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás publikus tartalmait olvashatják, de nem használhatják például az interaktív szolgáltatásokat.

A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat a regisztrációval létrejövő, a Felhasználó nevét, jelszavát és e-mailcímét tartalmazó adatbázisában (Fiók) rögzíteni. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.
A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás regisztrált Felhasználóinak a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról (nyereményjátékok, új kategóriák indulása, jelentős változások a Szolgáltatásban) Hírlevelet küldjön. A Hírlevél szolgáltatás az "Adatmódosítás" menüpont alatt kikapcsolható.

Felhasználó kérheti Fiókjának megszüntetését. Ezt a felhasználói nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, a kapcsolat oldalon: http://www.hasznaltmobil.com/kapcsolat

Az Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A hasznaltmobil.com domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltatáson belül elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket forgalmazó áruházak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

Felelősség

A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás egy termék-, ár és boltösszehasonlító portál, amelynek üzemeltetése során az Üzemeltető maga nem végez kiskereskedelmi tevékenységet, csupán partnereinek termékeit és szolgáltatásait teszi elérhetővé a Szolgáltatás oldalain. Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható boltok szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett termékek vagy szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok

A Szolgáltatás keretében elérhető interaktív szolgáltatások (pl. felhasználói kérdések, értékelések, vélemények, interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A Felhasználóknak lehetősége van egy adott termékről, szolgáltatásról vagy a Szolgáltatáson megjelenő boltról véleményt írni, kérdéseket feltenni és azokat megválaszolni, továbbá az egyes termékeket, szolgáltatásokat és boltokat értékelni (a Felhasználók írásai és értékelései a továbbiakban együttesen: Írások). Az Írások a Szolgáltatáson megjelennek, mint publikus információ, azonban az Üzemeltető fenntartja magának a jogot azok moderálására.

Sem a Fórumok, sem a Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát), vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. A Fórumokon Írásokat elhelyezni és, amennyiben alkalmazandó, témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. Az Üzemeltető a Fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A Felhasználók által a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja a kulturált hangnem és a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani vagy más megfelelő szankciót alkalmazni. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen is. A Szolgáltatáson belül tilos különösen:

 • kereskedelmi tevékenység folytatása, például valamely termék, márkanév vagy bolt reklámozása, népszerűsítése;
 • sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkeltő, rasszista, más személyek és közösségek emberi és személyiségi jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő tartalmak, információk elhelyezése, vagy hozzáférhetővé tétele;
 • más személyek személyes és különleges adatait (ideértve nem kizárólagosan a névre, életkorra, lakhelyre, telefonszámra, végzettségre, családtagok nevére, vallásos vagy szexuális beállítottságra vonatkozó adatokat) az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni, vagy mással közölni;
 • egy termékről, szolgáltatásról vagy boltról olyan Írást készíteni, amely nem tartalmaz indoklást a termék, szolgáltatás vagy bolt pozitív vagy negatív értékelése tekintetében;
 • egy termékről, szolgáltatásról vagy boltról olyan Írást készíteni, amelynek hangvétele vagy tartalma indokolatlanul pozitív vagy negatív, például valamely terméket, szolgáltatást vagy boltot a többi Felhasználó számára indokolatlanul pozitív vagy negatív színben tüntet fel;

A kifogásolt hely és hozzászólás illetve tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: http://www.hasznaltmobil.com/kapcsolat

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például értékelések, vélemények, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik. A Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom Fórumon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére.
Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

A Felhasználó a Fórumokon történő közzé, - vagy elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott Írás tartalma (például hozzászólások, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi a Fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged az Üzemeltetőnek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, az adott tartalom Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését, kiadását és átdolgozását. A Szerződés megszűnése az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

Az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.
Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Egyéb rendelkezések

A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 • ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
 • a Felhasználó halálával;
 • a Szolgáltatás megszűnésével; és
 • új Szabályzat érvénybe lépésével.

A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

This is replaced...
This is replaced...